The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

De Nederlandse media vielen onlangs over elkaar heen van verontwaardiging, nadat de partij Forum voor Democratie (FvD) bekend maakte een ‘meldpunt linkse indoctrinatie op school’ te zullen opstarten. De Vlaamse media deden gretig mee. Terecht, want het is niet aan een politieke partij om individuele leraren en directies te gaan controleren, laat staan om ze publiek op de vingers te tikken. Klachten verzamelen en onderzoeken is de taak van de overheid. Alleen geeft die op dit punt al vele jaren niet thuis. Politiek gekleurd onderwijs is immers wel degelijk een probleem en dat geldt even goed voor Vlaanderen, als voor Nederland.

Fauteuil design Topik - tissu jaune - Atout Mobilier - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Fauteuil design Topik – tissu jaune – Atout Mobilier – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: atout-mobilier.com

Toen Vlaamse scholen in klasverband deelnamen aan marsen van ‘Youth for Climate’, doken er op sociale media meteen vergelijkingen op met de Sovjet-Unie. De betrokken directies deden die kritiek af als grotesk, met als argument dat zulke marsen niet politiek zijn, maar louter kaderen in de missie van de school om leerlingen ‘maatschappelijke bewust’ te maken.

Maar waar ligt de grens? Is die niet flinterdun? Onrecht aanklagen doe je toch nooit zonder eisen in je hoofd, die per definitie politiek zijn? En in welke richting mag die verhoogde aandacht voor maatschappelijke thema’s op school zoal gaan? Naar armoede, ongelijkheid, racisme en klimaatopwarming? Of mag het op school ook gaan over, ik zeg maar wat, de hoge immigratie, de oplopende staatsschuld of de lakse strafuitvoering in dit land? Dat zijn thema’s die de jeugd minstens evenveel aanbelangen, of ze nu autochtoon zijn of allochtoon.

U ziet: alleen al de keuze van het thema waarrond op school gewerkt wordt, via externe sprekers, schoolprojecten en manifestaties, is op zich al een politieke keuze. Daarmee geven leraren en directies immers aan welke de maatschappelijke problemen zijn waar de leerlingen volgens hen wakker van horen te liggen, en welke niet of veel minder.

Nu zou u denken: als die grens zo flinterdun is, moeten daar toch duidelijke regels voor bestaan? ‘Politieke’ propaganda en activiteiten op school zijn inderdaad verboden. De richtlijnen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur zijn daarover duidelijk: ‘Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen’.

Fauteuil Design Scandinave "Arkos" 9cm Jaune - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Fauteuil Design Scandinave “Arkos” 9cm Jaune – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: paris-prix.com

READ  10 redenen waarom mensen dol zijn op wanddecoratie Slaapkamer | wanddecoratie slaapkamer

In de praktijk wordt dat verbod evenwel zodanig uitgehold dat het een lege doos wordt. Etienne Becuwe, lid van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, verklaarde daarover aan De Standaard (15/03/19) dat daar eerder ‘partijpolitiek’ mee bedoeld wordt, dus met verwijzing naar een welbepaald politicus of partij.

Een ministeriële rondzendbrief vermeldt nog bijkomende voorwaarden, maar die zijn wederom bijzonder ruim. Schoolmanifestaties dienen een ‘opvoedende meerwaarde’ te hebben, gekoppeld te zijn aan het ‘pedagogische project’ van de school en te kaderen in de ‘vakoverschrijdende eindtermen’. Zo verantwoordde de Sint-Maartenschool in Sint-Niklaas haar verplichte klimaatmars onder het vage begrip ‘burgerzin’. Het is, kortom, vrijblijvendheid troef en dat is niet zonder risico’s.

Want wie dieper graaft, merkt dat er in Vlaanderen wel vaker rode lijnen overschreden worden, waarbij men op school politieke standpunten aan leerlingen gaat opdringen. Met de regelmaat van de klok waaieren medewerkers van pro-migratie-ngo’s zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw, Liga voor de Mensenrechten en 11.11.11. over de Vlaamse scholen uit, om leerlingen in te peperen dat open grenzen een morele plicht zijn en dat asielmigratie niets is om je zorgen over te maken, maar slechts een verrijking.

Dat zijn uitermate politieke stellingnames, zonder expliciete verwijzing naar een welbepaalde politieke partij evenwel, waardoor ze onder de radar blijven van de Commissie Behoorlijk Bestuur. Er zijn voorbeelden zat van zulke subtiele politieke indoctrinatie. Denk aan de manier waarop leerlingen door ngo’s bewust gemaakt worden van de zogenaamde Noord-Zuidproblematiek. Die term op zich is al politiek geladen, want duidt op de marxistische idee dat het Zuiden arm is omdat het Noorden rijk is en omgekeerd, wat in economisch opzicht complete nonsens is.

Fauteuil Scandinave Tissu Jaune COSAY 9/9 (9 avis) - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Fauteuil Scandinave Tissu Jaune COSAY 9/9 (9 avis) – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: declikdeco.com

Er bestaan nochtans richtlijnen. De Vlaamse Onderwijs Raad (VLOR) raadt scholen aan ngo’s enkel toe te laten als ze ‘wetenschappelijk onderbouwde’ en ‘onbevooroordeelde’ meningen geven. In de praktijk stellen we net het tegenovergestelde vast. Bevooroordeelde ngo-lezingen zijn schering en inslag.

We zitten in de vasten en dan krijgt de ngo Broederlijk Delen vrije baan op katholieke scholen om haar ideologisc links visie op die ‘Noord-Zuidproblematiek’ uit de doeken te doen. Enkele weken terug hebben we daar in Brugge een frappant voorbeeld van gezien. Een katholieke school liet daar haar leerlingen opdraven in een gemediatiseerde protestactie ‘tegen de ongelijke verdeling van welvaart in Guatemala’, die recht uit het ‘Rode Boekje’ van Mao had kunnen komen.

READ  2 Nieuwe Gedachten Over Gordijnen Ikea Op Maat Strijken Die Uw Wereld Op Zijn Kop Zet | Gordijnen Ikea Op Maat Strijken

Vier uitverkoren leerlingen werden aangewezen om ‘grootgrondbezittertje’ te spelen. Zij palmden de hele speelplaats in, gelegen in chique fauteuils. De rest van de leerlingen werd ondertussen in een hoekje van de speelplaats gedrumd, achter een touw gespannen door leraren, aldus veroordeeld tot de weinig benijdenswaardige rol van de onderdrukte proletarische massa. Marxistische opvoeding in de praktijk. Er brak net geen revolutie uit op de speelplaats.

Via gastlessen en schoolprojecten gegeven door ngo’s sluipt er dus gevaarlijk veel ‘politieke’ opvoeding in ons onderwijs. En niet alleen daar. Ook in de reguliere lessen worden er soms grenzen overschreden. In de vakken geschiedenis, Nederlands, Frans of Engels wordt er niet alleen les gegeven over Cicero, Vondel, Corneille of Shakespeare, maar evenzeer over Trump, de brexit en de Gillets Jaunes. Ook daarbij durft de persoonlijke opinie van de leraar al eens (te) fel doorschemeren.

FAUTEUIL DESIGN - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

FAUTEUIL DESIGN – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: achatdesign.com

Dat gebeurt steeds met de beste bedoelingen en is van alle tijden. Mijn vader denkt nu nog warm terug aan zijn leraren in het College van Oostende die in 1968 vurige pleidooien hielden in de klas voor Leuven Vlaams. De hele school liep toen op straat te betogen, aangespoord door leraren en directie. Dat zijn uiteindelijk de lessen die leerlingen onthouden. Maar hoewel goed bedoeld en prikkelend voor de leerlingen, zijn politiek gekleurde lessen in wezen pedagogisch onverantwoord, of die nu vanuit een linkse of rechtse persoonlijke overtuiging gegeven worden.

De publieke verontwaardiging over het meldpunt van Forum voor Democratie mag dan terecht zijn, ze mag ons de ogen niet sluiten voor een bestaand maatschappelijk probleem: op sommige scholen heerst een gebrek aan politieke terughoudendheid, wat nochtans vereist is wil men leerlingen een brede kijk op de wereld gunnen. Het is tijd voor een nuchter en sereen maatschappelijk debat over die kwestie.

Noem mij gerust een conservatieve zak, maar is het bijbrengen van ‘correcte’ maatschappelijke en politieke inzichten werkelijk de kerntaak van ons onderwijs? Is dat in een vrije samenleving niet eerder de taak van de ouders, zolang de leerlingen jong zijn, en uiteindelijk van hen zelf wanneer ze opgroeien? Lenin zei ooit: ‘Geef me vier jaar om de kinderen te onderwijzen, en het zaad dat ik gezaaid heb zal nooit meer worden ontworteld.’

READ  Redenen waarom Badkamer Plaatsen Kosten de laatste tien jaar populairder worden | badkamer plaatsen kosten

Gaan we echt zo’n macht in handen geven van instellingen zonder enige democratische legitimiteit? Neen. Actualiteit en politiek mogen en moeten aan bod komen in de klas, maar dan op een evenwichtige manier. Enkel door álle politieke invalshoeken op een gelijke manier te belichten kun je van leerlingen burgers maken die zélf leren denken, met nuance en een kritische geest, wat de ultieme betrachting moet zijn van ons onderwijs. Politiek gekleurde lessen staan daar haaks op en hebben daarom geen plaats op school. Noch links, noch rechts. Noch openlijk, noch verdoken.

Fauteuil en velours - Jaune - Design by Adrien Carvès - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Fauteuil en velours – Jaune – Design by Adrien Carvès – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: habitat.fr

The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune – fauteuil design jaune
| Pleasant in order to my own website, on this time period I am going to provide you with concerning keyword. And now, here is the first photograph:

Fauteuil design jaune moutarde en tissu ROSTI, 9 couleurs au choix - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Fauteuil design jaune moutarde en tissu ROSTI, 9 couleurs au choix – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: hcommehome.com

How about image earlier mentioned? is of which awesome???. if you’re more dedicated and so, I’l l demonstrate many graphic all over again under:

So, if you wish to receive all these incredible images related to (The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune), press save button to save the images for your personal computer. These are all set for download, if you like and want to obtain it, just click save badge in the post, and it will be instantly down loaded to your laptop computer.} As a final point if you desire to obtain new and the recent picture related to (The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune), please follow us on google plus or book mark this blog, we try our best to present you daily up-date with all new and fresh photos. We do hope you enjoy keeping here. For most upgrades and latest news about (The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune) images, please kindly follow us on tweets, path, Instagram and google plus, or you mark this page on book mark area, We attempt to offer you update periodically with all new and fresh pics, like your exploring, and find the right for you.

Thanks for visiting our website, contentabove (The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune) published .  Nowadays we’re pleased to declare that we have found an awfullyinteresting contentto be pointed out, that is (The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune) Many individuals trying to find information about(The Miracle Of Fauteuil Design Jaune | Fauteuil Ontwerp Jaune) and certainly one of these is you, is not it?

Fauteuil Design Jaune ZIMACULTO - fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Fauteuil Design Jaune ZIMACULTO – fauteuil design jaune | fauteuil design jaune

Image Source: sofactory.fr

More Fruit Decoratie